• slide

Aktualności

MB.jpg
Prof. dr hab. Marek Bednarski został uhonorowany medalem im. Wacława Szuberta! Medal im. Wacława Szuberta przyznawany jest za wybitne osiągnięcia praktykom i teoretykom w dziedzinie nauk o pracy i polityki społecznej.
Lukasz_Hardt.jpg
Prezydent RP powołał dra hab. Łukasza Hardta, Kierownika Katedry Ekonomii Politycznej WNE, i Kamila Zubelewicza, absolwenta WNE, na członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP). RPP to organ decyzyjny NBP, którego zadaniem jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.
ksiazka_metelska_szaniawska.jpg
Opublikowana została książka dr Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej "Economic Effects of Post-Socialist Constitutions 25 Years from the Outset of Transition. The Constitutional Political Economy Approach". Wydawcą książki jest Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenchaften.
SNdiscreteStr.jpg
"Collaboration strategies for publishing articles in international journals – A study of Polish scientists in economics" został opublikowany w prestiżowym "Social Networks" Vol. 44, 2016, s. 50-63.
okladka_wilkin.jpg
6 listopada 2015 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jerzego Wilkina. Uroczystość – zorganizowaną wspólnie przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UW - uświetnili wybitni goście ze świata nauki, grona współpracowników oraz rodziny i przyjaciół.
ekonomia-okladka-small.jpg
Ukazał się nowy numer kwartalnika Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo. Znalazły się w nim teksty Ewy Aksman, Bogusława Czarnego, Pawła Fiedora i Artura Hołdy, Piotra Komańskiego i Oskara Sokolińskiego, Elżbiety Szczygieł i Teresy Piecuch oraz Aleksandara Vasileva. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami, dostępnymi na stronie: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/
wilkin.jpg
W dniu 8.10.2014 odbyła się uroczystość pożegnania prof. Jerzego Wilkina z Wydziałem i Uniwersytetem, w związku z przejściem na emeryturę. Prof. Wilkin był Kierownikiem Katedry nieprzerwanie od 1996 roku. W uroczystości, która odbyła się w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim na terenie kampusu centralnego UW, uczestniczył Rektor UW prof. Marcin Pałys, dziekani Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz innych wydziałów UW, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, przedstawiciele innych uczelni z całej Polski, zaproszeni goście oraz pracownicy Wydziału, w tym koledzy i wychowankowie Profesora z Katedry.