O Katedrze Ekonomii Politycznej WNE UW


Katedra Ekonomii Politycznej

Katedra Ekonomii Politycznej powstała w 1953 r. wraz z otwarciem na Uniwersytecie Warszawskim Wydziału Ekonomii Politycznej, który od 1977 r. funkcjonuje pod nazwą Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Od 2014 r. kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Łukasz Hardt.

*Wspomnienie prof. dr hab. Jerzego Wilkina (1947-2023) - kierownika Katedry w latach 1996-2014 i Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych (1996-1999)*

Pracownicy Katedry prowadzą badania z zakresu m.in. nowej ekonomii politycznej, ekonomii instytucjonalnej, teorii wyboru publicznego, filozofii ekonomii, historii ekonomii, ekonomii złożoności, ekonomicznej analizy prawa, ekonomii konstytucyjnej, ekonomii rolnictwa, ekonomii zdrowia i ekonomii rynku pracy. Ich zainteresowaniem cieszą się również zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej ekonomii rozwoju czy ekonomii szczęścia. Prowadzone badania mają charakter teoretyczny, metodologiczny i empiryczny, a te ostatnie wykorzystują zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Przy Katedrze działa Centre for Economic Analyses of Public Sector (CEAPS).

Projekty badawcze finansowane są m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, czy też Komisji Europejskiej. Ich efektami są liczne publikacje w cenionych międzynarodowych czasopismach naukowych i monografiach, jak również w wydawnictwach krajowych.

Pracownicy Katedry byli wielokrotnie wyróżniani za prowadzone badania, m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Tygodnik Polityka, czy Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań dostępne są na podstronach pracowników.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów takich jak Ekonomia Polityczna, Historia Myśli Ekonomicznej, Ekonomia Instytucjonalna, Wstęp do Ekonomii, Mikro- i Makroekonomia na różnych poziomach zaawansowania, jak również liczne przedmioty specjalizacyjne oraz seminaria licencjackie i magisterskie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych zajęć dostępne są w systemie USOS WNE oraz na podstronach pracowników.