Mgr Katarzyna Sałach-Dróżdż ze stopniem doktora i wyróżnieniem rozprawy doktorskiej

Z radością informujemy, że w dniu 22.11.2023 Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Warszawskiego nadała mgr Katarzynie Sałach-Dróżdż stopień doktora i podjęła decyzję o wyróżnieniu przedstawionej przez nią rozprawy doktorskiej.

Publiczna obrona rozprawy odbyła się 7.11.2023, a tytuł rozprawy brzmiał "Wealth, wage, and income inequality: selected issues". Promotorem rozprawy był dr hab. Michał Brzeziński, prof. ucz.

Serdecznie gratulujemy!