Projekt prof. Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej z finansowaniem w konkursie Opus24+LAP/Weave

Z radością informujemy, że projekt dr hab. Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej, prof. ucz. z Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW otrzymał finansowanie w międzynarodowym konkursie Opus24+LAP/Weave ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki. To pierwszy projekt Opus-LAP/Weave na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, gratulujemy!

Projekt pn. „Does Constitution Making Matter? The Economics of Writing Social Contracts” realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem w Hamburgu i współkoordynowany przez prof. dr. Jerga Gutmanna z tamtejszego Institute of Law and Economics. Czas realizacji projektu wynosi 3 lata, a przyznana przez NCN kwota dofinansowania polskiej części projektu to 982 375 zł. W ramach programu LAP/Weave będzie on współfinansowany przez DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft / German Research Foundation).

Projekt, wpisany w program badawczy ekonomii konstytucyjnej podkreślającej rolę konstytucji dla funkcjonowania gospodarek, ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób procedury tworzenia konstytucji wpływają na treść konstytucji i ich powodzenie rozumiane jako poziom legitymizacji, jakim się cieszą, czas ich obowiązywania oraz stopień, w jakim politycy przestrzegają konstytucji. Autorzy zgromadzą dane i wykorzystają metody ekonometryczne do badania procesu tworzenia konstytucji w świecie rzeczywistym na poziomie krajowym, a także przeprowadzą eksperymenty, aby stwierdzić, jak jednostki w kontrolowanych warunkach postrzegają wyniki stanowienia konstytucji w ramach różnych procedur. Biorąc pod uwagę, że konstytucje trwają średnio mniej niż 20 lat, co roku gdzieś uchwalana jest nowa konstytucja, a zrozumienie, w jaki sposób poprawić jakość tych konstytucji i ich prawdopodobny sukces, jest nie do przecenienia.