Jan Fałkowski

Egzamin poprawkowy z Ekonomii Instytucjonalnej odbędzie się 6 marca (poniedziałek), o godz. 13:15, w sali 102

For those who must/want to resit an examination in Institutional Economics: the retake will take place on the 6th of March (Monday) at 13:15, room 102

Ekonomia polityczna

Ekonomia instytucjonalna