Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu WNE UW „W rytmie ekonomii: Jak konstytucja wpływa na gospodarkę?”, którego bohaterką jest dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. ucz. z Katedry Ekonomii Politycznej.

Prof. Katarzyna Metelska-Szaniawska opowiada, jakie są relacje między prawem a gospodarką i wyjaśnia, jak konstytucja kształtuje kwestie gospodarcze i jaką rolę odgrywa tutaj sfera polityczna. Zastanawia się też, jak ustawy zasadnicze wpłynęły na transformację gospodarczą państw postsocjalistycznych.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.

Seria powstała dzięki dofinansowaniu na promocję badań w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego.