Projekt dr. hab. Jana Fałkowskiego, prof. ucz. z finansowaniem w konkursie IDUB

Z radością informujemy, że projekt dr hab. Jana Fałkowskiego, prof. ucz. z Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW otrzymał finansowanie w konkursie IDUB na Uniwersytecie Warszawskim.

Projekt ten, pt. „Nierówności gospodarcze a wyniki wyborów parlamentarnych w 2023 r. na obszarach wiejskich w Polsce", uzyskał dofinansowanie w kwocie 65 000zł i będzie realizowany w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” I.3.9. Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych.

Gratulujemy!