Projekt dr hab. Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej, prof. ucz. z finansowaniem w konkursie NCN Opus

Z radością informujemy, że projekt dr hab. Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej, prof. ucz. z Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW otrzymał finansowanie w konkursie Opus 25 Narodowego Centrum Nauki. Gratulujemy!

Projekt pn. „Economic and social consequences of violating constitutions - mechanisms and microfoundations” realizowany będzie przez 3 lata, a przyznana przez NCN kwota dofinansowania to blisko 670 000 zł. 

Projekt poświęcony będzie badaniu mechanizmów i mikropodstaw ekonomicznych i społecznych skutków nieprzestrzegania konstytucji przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych na poziomie krajów, a także eksperymentów ekonomicznych prowadzonych na obywatelach i inwestorach.